Wednesday, March 12, 2014

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၃-၃-၂ဝ၁၄ မွ ၁၉-၃-၂ဝ၁၄ ) ေဟာစတမ္း

ေဗဒင္၀ါသနာအိုး မွ ( ၇ ) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ( ၁၃-၃-၂ဝ၁၄ မွ ၁၉-၃-၂ဝ၁၄ ) ေဟာစတမ္း

တနဂၤေႏြ
ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ် ေအာင္ျမင္မည္။ ရည္မွန္းထားသည္မ်ား စနစ္တက် လုပ္၍ အဆင္ ေျပမည္။ ေျပာဆိုလုပ္ကုိင္မႈမွန္သမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ရွိမည္။ အမ်ဳိးသမီးမိတ္ေဆြတစ္ဦးထံမွ အေထာက္အကူေကာင္း ရရွိမည္။ အမႈထမ္းမ်ားအဖို႕ အႀကီးအကဲ အေထာက္အကူရျခင္း၊ ဥစၥာကံ တိုးပြားျခင္း ရွိမည္။ အလုပ္ေနရာေကာင္းမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူရမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ စပါးႏွံပံုပန္းခ်ီကား ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလာၤ
ရန္အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္စရာ ျပႆနာႏွစ္မ်ဳိး ႀကံဳမည္။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ မိမိအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္ေပးေသာသူမ်ား ေၾကာင့္ လုပ္ေရးကုိင္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးမည္။ ေငြေၾကးပိုင္းတြင္ သတိႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ အတြက္ အခ်က္ မွားတတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ႏွာေမာင္းေျမႇာက္ေနေသာ ဆင္႐ုပ္ပံုပန္းခ်ီကား မိမိအနီးဝန္းက်င္တြင္ ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ
အညံ့အဆုိးကင္း၍ အရာရာအဆင္ေျပျခင္း၊ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာမည္။ ေငြေရး၊ ေၾကးေရး၊ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ လုပ္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္။ မိသားစု အလုပ္ စီးပြားကိစၥမ်ားတြင္ သစ္လြင္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ထူးျခားသည့္ အခြင့္အေရးသစ္ေပၚကာ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ရလာမည္။ အေလာတႀကီး မလုပ္သင့္ေသး။ ေတြးဆလုပ္ကုိင္ႏုိင္ကာမွ ေတာ္႐ံု က်မည္။ အေရးႀကီးေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရမည္။ စုတ္ေရာ လာဘ္ပါဝင္ေသာ ကာလ ျဖစ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ပုိင္ရွင္မဲ့ ေခြးေလ ေခြးလြင့္မ်ားကို အစာေကြၽးပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး
လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ဳိး တစ္ၿပိဳင္တည္း လုပ္ကုိင္ရမည္။ ရပ္တန္႕ထားသည္မ်ား၊ ဆိုင္းငံ့ထားသည္ မ်ားကုိ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ကာလအတန္ၾကာ စိတ္ကူးတြင္သာ ရွိလ်က္ အထင္အရွား မလုပ္ျဖစ္ေသးသည္မ်ား လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူမ်ား ေနရာအေျပာင္း အလဲ ႀကံဳမည္။ လက္ခံပါ။ ခရီးသြားရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အထင္အရွား ေအာင္ျမင္မည္။ လက္ခက္ေသာသူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ား ျပန္လည္ ေတာင္းခံရရွိမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ တြင္ ေနသာခ်ိန္တြင္ အဝါေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကုိ လွန္းၿပီး သံုးစြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု
တစ္ပါးသူအေပၚ အားကိုးေနျခင္းထက္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ယံုၾကည္မႈအျပည့္ႏွင့္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ားမွ ေကာင္းက်ဳိးရမည္။ အေပ်ာ္အပါးဘက္ ေလွ်ာ့၍ တိုးတက္ရာ၊ တိုးတက္ေၾကာင္း ႀကံစည္ရန္ ကာလျဖစ္သည္။ ကုိယ္တုိင္ ေသာက္စားမူးယစ္ျခင္းကုိသာမက သူတစ္ပါးကိုလည္း အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ လာဘ္ပိတ္တတ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕ညေန ပုိင္းတြင္ သံုးထပ္ျပားေပၚတြင္ ပန္းခ်ီကားပံုကုိ မဂၢဇင္းထဲမွ ျဖတ္စကပ္၍ ေထာင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥမွန္သမွ် စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ႀကံဳမည္။ အိမ္တြင္းေရး၌လည္း စိတ္ပူရျခင္းမ်ား ျဖစ္တတ္သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥ ေျပာဆိုျခင္း ေအာင္ျမင္မည္။ ေငြေၾကးကိစၥ စကားေျပာဆိုျခင္းမ်ား မွန္းသေလာက္ မေပါက္။ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိမည္။ ေကာင္းသတင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမည္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားမည္။ သတိႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ သည္းခံမႈႏွင့္ လည္းေကာင္း မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေလ အက်ဳိးရွိေလ ျဖစ္သည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ အစိမ္းေရာင္ ျမက္ပင္ကို ကတ္ထူျပားေပၚ ေကာ္ႏွင့္ကပ္၍ ဓာတ္ပံုေဘာင္သြင္း ေထာင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ
မွတ္ပံုတင္၊ လုိင္စင္ အစရွိသည့္ အလြန္အေရးပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား က်ေပ်ာက္ တတ္သည္။ သတိရွိပါ။ ဝတ္ထားေသာ လက္စြပ္မွ ရတနာေက်ာက္ ထြက္က်ပါက သိရွိသည္ ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေခါင္းေလွ်ာ္ေခါင္းေဆးျပဳပါ။ ၉ ရက္ဆက္တိုက္ ေျခေလးေခ်ာင္းသား ေရွာင္ပါ။ ထုိသို႕ မျပဳမိက ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ မိမိဆံပင္ ပံုေျပာင္းပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန
လူပင္ပန္း၊ စိတ္ပင္ပန္းျဖစ္စရာမ်ား ဆက္တိုက္ႀကံဳမည္။ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေရးရာကိစၥ အျဖာျဖာအား ျဖတ္ထုိးÓဏ္သံုး၍ လုပ္ကုိင္ေျဖရွင္းပါ။ စနစ္တက် တြက္ဆၿပီး လုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာျခင္းျဖစ္ေစ၊ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မားျခင္းျဖစ္ေစ၊ ႀကံဳ၍ အက်ဳိးအျမတ္ မရသလို ျဖစ္မည္။ စိတ္လုိက္မာန္ပါ အလုပ္ထြက္ရန္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ေျပာင္းရန္ လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ပါက ေမ်ာက္သစ္ကိုင္းလြတ္သလို အျဖစ္ႀကံဳမည္။
ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႕တြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲသံုးခဲကုိ ေရႊေရာင္သုတ္ၿပီး ေဆာင္ပါ။
Credit to >> ေဗဒင္၀ါသနာအိုး

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page