Friday, January 17, 2014

မိုဘိုင္းမီဒီယာ


မိုဘိုင္းမီဒီယာ

က်ြနု္ပ္တို.ႏိုင္ငံတြင္  မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား  သံုးဆြဲမူတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ်    မိုဘိုင္းမီဒီယာဧ။္အခန္းက႑မွာလည္းတၿဖည္းၿဖည္းက်ယ္ၿပန္.လာေနသည္
ကို ေတြ.ရသည္။ ယခင္က မိုဘိုင္းဖုန္းကို ဖုန္းအတြက္သာ အဓိကအသံုးၿပဳ
ႀကသည္။ယခုအခါ လူငယ္အမ်ားစု ကိုင္ထားေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အင္
တာနက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳလာႀကသည္။ ဟန္းဆက္ေစ်းကြက္အတြင္း
Android Version ၿမင့္ဟန္းဆက္မ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အင္တာ
နက္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးၿပဳမူမွလည္း လြယ္ကူအဆင္ေၿပလာသည္။ အခ်ိဳ.ေသာ
လက္ဖက္ရည္ဆိုင္၊ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ WiFi အခမဲ.၀န္
ေဆာင္မူမ်ားေပးလ်က္ရွိသည္။စားသံုးသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္သည္.အေနၿဖင့္
WiFi မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ၀န္ေဆာင္မူေပးလာႀကသည္။ယခုအခါ ၿမိဳ.ႀကီးမ်ား
သာမက ၿမိဳ.ငယ္မ်ားတြင္ပါ WiFi အသံုးၿပဳမူ ေရပန္းစားလာႀကသည္။
သတင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ ဖတ္ရွုလာနိုင္သည္။ေန.
စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ဂ်ာနယ္မ်ားကိုပင္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ဖတ္ရွု.လာ
နိုင္သည္။ အနည္းဆံုး၀က္ဆိုက္၁၀ခုက အေကာင္းဆံုးသတင္းမ်ားကို ေရြး
ခ်ယ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တင္ေပးထားသည္။ အင္တာနက္ခ်ိတ္္ဆက္ထား
ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳသူတစ္ဦးအေနၿဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေၿပးညီ သတင္း
မ်ားဖတ္ရွု.လာနိုင္သည္။ ဗဟုသုတရွာမွီးႏိုင္ႀကသည္။ Facebook ကဲ.သို.
လူမူေရး၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားလည္း သံုးနိုင္ေသးသည္။ ၄င္းသည္မွာ တိုးတက္
လာေသာ မီဒီယာေခတ္ဟု ဆိုနိင္ပါသည္။
သို.ေသာ္ အရာရာတိုင္းသည္ အေကာင္းခ်ည္းသက္သက္မၿဖစ္နိုင္ပါ။အဆိုး
လည္းရွိနိုင္ပါသည္။အဆိုးအေကာင္းတို.သည္ ဒြန္တြဲေနတတ္ပါသည္။အြန္
လိုင္းမိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးၿပဳလာနိုင္ၿခင္းေႀကာင့္ သတင္းမီဒီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဗဟု
သုတမ်ား ရွာမွီးနိုင္မည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း Facebook တြင္ေဖၚၿပထားေသာ
အတင္းအဖ်င္းမ်ား၊ပုဂၢိဳလ္ေရးတိုက္ခိုက္မူကဲ.သို. ေရးသားေဖၚၿပခ်က္မ်ား
ေႀကာင့္ စိတ္ပ်က္စရာၿဖစ္ရပါသည္။ Chatting ၀င္ၿခင္း၊ ဂိမ္းကစားၿခင္းတို.
ေႀကာင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ တန္ဘိုးရွိေသာ အခ်ိန္ကို ၿပဳန္းတီးေစနိုင္ပါသည္
အြန္လိုင္းမွ ညစ္ညမ္း၀က္ဆိုက္မ်ားေႀကာင့္ လူငယ္တို.ဧ။္ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို
ယိမ္းယိုင္ေစနိုင္ပါသည္။အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားေသာ မဖြယ္
မရာ ဓာတ္ပံုမ်ားေႀကာင့္ နိုင္ငံဧ။္ယဥ္ေက်းမူႏွင့္ ဟီရိႀသတၱပၸတရားကို ထိခိုက္
ပ်က္ၿပားေစနိုင္ပါသည္။
အမွန္စင္စစ္ မိုဘိုင္းမီဒီယာကို စံနစ္တက် အက်ိဳးရွိရွိသံုးစြဲသြားနိုင္မည္ဆိုလွ်င္
မ်ားစြာအက်ိဳးရွိနိုင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းတြင္ေဖၚၿပထားသည္. သတင္း
မ်ား၊မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာမ်ား၊သင္ခန္းစာမ်ား၊နည္းပညာမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ ရယူ
သံုးစြဲႀကမည္ဆိုလွ်င္ လူတို.ဧ။္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မူ
မ်ားရရွိနိုင္မည္ၿဖစ္သည္။သို.ၿဖစ္ရာ မိုဘိုင္ဖုန္းမီဒီယာကို အသံုးၿပဳေနႀကၿပီဆို
လွ်င္ မိမိဘ၀အတြက္ တစ္ေန.တစ္ေန. တိုး၍တိုး၍လာမည္. ဗဟုသုတမ်ား
ကို ေရြးခ်ယ္ရယူလ်က္ အက်ိဳးရွိရိွ အသံုုးၿပဳသင့္ပါေႀကာင္း။ ။

Credit to >>>၁၂.၁.၂၀၁၄ ေန.ထုတ္ၿမန္မာ.အလင္းအယ္ဒီတာ.အာေဘာ္

ေပါက္ေခါင္းသတင္း
https://www.facebook.com/pkgcitynews
http://www.pkgcitynews.blogspot.com/

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page