Wednesday, October 9, 2013

ေပါက္ေခါင္းသတင္းမွဖိတ္ေခၚပါသည္

ေပါက္ေခါင္းသတင္းမွဖိတ္ေခၚပါသည္

ေပါက္ေခါင္းသတင္း like page ႏွင့္ ေပါက္ေခါင္းသတင္း APK ကိုဖတ္ရွဳ.ေန
ႀကေသာ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ.မွ မိဘၿပည္သူ ညီအကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းႏွင့္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွမိဘၿပည္သူညီအကိုေမာင္ႏွမအေပါင္းတို.ခင္ ဗ်ား ေပါက္ေခါင္းသတင္း apk ႏွင့္ like page တြင္ေဖာ္ၿပေပးေနေသာ သတင္းမ်ားသည္ မိမိတို.ၿမိဳ.နယ္မွ သတင္းမ်ားပါ၀င္သလို အၿခားသတင္းဌာနမ်ားမွသတင္းမ်ား၊နည္ပညာမ်ား၊ ေၿပာင္းလဲေနေသာ တိုးတက္မူမ်ားကို
မိဘၿပည္သူမ်ား သိရွိ ဖတ္ရွု. မွတ္သား ေလ.လာတတ္
ေစရန္ ေစတနာသက္သက္ၿဖင့္သာ တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေႀကာင္း ၊ မိမိတို.သြားလို
သိရွိလိုေသာ သတင္းဌာနမ်ားဧ။္ ဆိုက္လိပ္စာမ်ားကိုလဲ အလြယ္တကူသြား
တတ္ေစရန္ ေစတနာၿဖင့္ေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အဓိက ရည္၇ြယ္ခ်က္မွာ
ပဲခူးတိုင္း ၿပည္ခရိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ.ကို ကမာၻက သိေစရန္ရည္၇ြယ္ပါေႀကာင္း
http://pkgcitynews.blogspot.com/ မိဘၿပည္သူမ်ားအားအသိေပးအပ္ပါသည္။
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးလိုသူမ်ားကိုလဲ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
အႀကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားၿပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာသတင္းမ်ားေပးပို.လိုပါက
pkgcitynews@gmail.com သို.လည္ေကာင္း၊ေပါက္ေခါင္းသတင္း likepage သို.လည္ေကာင္း
ဖုန္းနံပါတ္ 0931669922 သို.လည္ေကာင္းဆက္သြယ္ေပးပို.နိုင္ပါသည္။
http://pkgcitynews.blogspot.com                                ေပါက္ေခါင္းသတင္း
Photo: ေပါက္ေခါင္းသတင္း like page ႏွင့္ ေပါက္ေခါင္းသတင္း APK ကိုဖတ္ရွဳ.ေန
ႀကေသာ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ.မွ မိဘၿပည္သူ ညီအကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို.ခင္
ဗ်ား ေပါက္ေခါင္းသတင္း apk ႏွင့္ like page တြင္ေဖာ္ၿပေပးေနေသာ သတင္းမ်ားသည္ မိမိတို.ၿမိဳ.နယ္မွ သတင္းမ်ားပါ၀င္သလို အၿခားသတင္းဌာန
မ်ားမွ သတင္းမ်ားကို မိဘၿပည္သူမ်ား သိရွိ ဖတ္ရွု. မွတ္သား ေလ.လာတတ္
ေစရန္ ေစတနာသက္သက္ၿဖင့္သာ တင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေႀကာင္း ၊ မိမိတို.သြားလို
သိရွိလိုေသာ သတင္းဌာနမ်ားဧ။္ ဆိုက္လိပ္စာမ်ားကိုလဲ အလြယ္တကူသြား
တတ္ေစရန္ ေစတနာၿဖင့္ေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ပါေႀကာင္း၊ အဓိက ရည္၇ြယ္ခ်က္မွာ
ပဲခူးတိုင္း ၿပည္ခရိုင္ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ.ကို ကမာၻက သိေစရန္ရည္၇ြယ္ပါေႀကာင္း
http://pkgcitynews.blogspot.com မိဘၿပည္သူမ်ားအားအသိေပးအပ္ပါသည္။ တတ္ၿပီးသား သိၿပီးသား သူမ်ား
အတြက္ ရည္ရြယ္ထားၿခင္းမဟုတ္ပါေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးလိုသူမ်ားကိုလဲ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးပို.လိုပါက pkgcitynews@gmail.com သို.ဆက္သြယ္
ေပးပို.နိုင္ပါေႀကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္။ မိမိတို. ၿမိဳ.အတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္
ရြက္ပါရန္ႏွင့္ မိမိတို. စိတ္ႀကိဳက္ဆိုက္မ်ား သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၿဖင့္ ေပါက္
ေခါင္းၿမိဳ. ကို ကမာၻ မွသိရန္ေဆာင္ရြက္နိုင္ႀကပါေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါ
သည္။                           ေပါက္ေခါင္းသတင္း

0 comments:

Post a Comment

Facebook Like Page